Dnes je: 23.4.2024

Historie

Nejstarším spolkem v Uhlířově je Sbor dobrovolných hasičů, který byl založen v roce 1892. První valná hromada se konala v hostinci pana Josefa Volného dne 11. ledna 1893. Úkolem výboru bylo zajistit výstroj. Koncem měsíce dubna roku 1893 obdrželi činní členové pracovní stejnokroj, který jim musel sloužit zároveň "krojem parádním". Poprvé sbor navenek vystoupil v neděli po sv. Floriánu, to je 7. května, kdy se zúčastnili tiché mše svaté ve Štáblovském chrámu páně, kterou za sbor sloužil velebný důstojný pán Ferdinand Kotek. Bylo zakoupeno 25 m popruhu, z kterých místní obuvníci ušili 24 pásů i s kuplemi, dále bylo zakoupeno 25 kusů sekerek, 1 trouba pro trubače, 3 mosazné dvojhlasné trubky a šňůry k nim a 11 píšťalek se šňůrami. Sbor dne 27. února roku 1893 přistoupil za člena k "Ústřední jednotě hasičské na Moravě" a jeho předpisům cvičebním i služebnímu řádu se podrobil. Téhož dne přistoupil za člena k "Všeobecné úrazové pokladně hasičské na Moravě" Dne 7. března roku 1893 se přihlásil za člena "Opavské župní jednoty hasičské" - a tak se stal členem velké rodiny hasičů. První světová válka částečně ochromila činnost sboru, ale starší členové, kteří zůstali doma omezili svou činnost jen na nejnutnější přípravu k případnému zásahu při požárech. Za okupace, i když činnost sboru byla pozastavena, služby hasičů byly pro obec nezbytně potřebné. Byla nařízena mužům povinná hasičská cvičení pod dozorem německých úřadů. Tato cvičení byla zaměřena na ochranu nejen proti ohni, ale i proti leteckým náletům a činnosti při bojových akcích. K výcviku bylo používáno hasební nářadí a stříkačka hasičského sboru. Při osvobozování v dubnu roku 1945 utrpěla obec obrovské škody požáry, které však nikdo nehasil. Vyhořelo mnoho stodol, obytných budov, chlévů, koníren a ovčín. Několik dalších budov bylo rozbořeno a ohořeno. Tyto požáry však nikdo nehasil, protože ve frontovém pásmu se neustále střílelo a občané Uhlířova byli postupně evakuování mimo obec. Po ustálení poválečných poměrů se činnost sboru v roce 1946 značně zaktivizovala. Uhlířovští hasiči prováděli výcvik družstva, aby sbor byl opět plně schopen pomáhat ve chvílích ohrožení tam, kde toho bude potřeba. Taktéž v dalších letech byla činnost sboru velmi dobrá. Bohatá byla kulturní a sportovní činnost požárníků. Zúčastňovali se soutěží jednotlivců v požárním sportu, dále požárnických akcí a slavností v okolních obcích. Dne 21. a 22. června roku 1969 se konala v obci slavnost u příležitosti oslav 80. výročí založení hasičského sboru. Později se sdružení hasičů dočkalo i oslav 90. a 95. a jubilejního 100. výročí trvání požárního sboru. Vznik Československé republiky roku 1918, jako samostatného státu, zasáhl i do vývoje hasičstva. Dne 21. prosince roku 1919 byl v Brně ustaven Svaz dobrovolných hasičů jako nejvyšší orgán hasičského hnutí. Mnohokrát byla oceněna práce požárního sboru za činnost při zvelebování obce, taktéž činnost na úseku prevence byla vždy kladně hodnocena.

Rok založení SDH:1892
Místo založení SDH:Uhlířov
Zakládající členové SDH:Karel Tichý
Naposledy upraveno: 4.1.2021